• Polski
 • English

statuetka_podstr

Nagrody EXPERT

W trakcie konferencji zostaną wręczone statuetki EXPERT 2018 firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych.

arrow

konkurs_foto_pdstr

REFERATY

Podczas każdej edycji konferencji NO-DIG POLAND wygłaszanych jest ok. 30 referatów.

W obecnej edycji referaty naukowo-techniczne należy nadsyłać do 01.03.2018 r.

Referaty naukowo-technicznych przyjmuje:
dr inż. Urszula Kubicka, tel. kom.: 784 682 224, e-mail: urszula.kubicka@gmail.com

Prezentacje firmowe i pokazy przyjmuje:
Anna Karpińska-Rzepa, tel. kom.: 784 086 077, e-mail: kontakt@nodigpoland.pl

DOTYCHCZAS ZGŁOSZONE REFERATY NAUKOWO-TECHNICZNE:

 • Problematyczne odwodnienia wykopów kanalizacyjnych.
 • Najnowsze osiągnięcia w zakresie czyszczenia i wykładania rurociągów ciśnieniowych.
 • Analiza numeryczna współpracy rur poddanych renowacji z gruntem w warunkach górniczej deformacji terenu.
 • Strefowe opomiarowanie systemu zaopatrzenia w wodę jako narzędzie do wykrywania awarii sieci wodociągowej i przyłączy.
 • Przegląd wybranych inwestycji dotyczących bezwykopowej budowy i odnowy na świecie.
 • Wyniki badań techniką wideo przewodów kanalizacyjnych w zakresie uszkodzeń eksploatacyjnych.
 • Zmiany współczynnika bezpieczeństwa betonowych rur kanalizacyjnych wskutek ścierania się ich dna.
 • Wyzwania dotyczące bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • 25 lat stosowania technologii bezwykopowej wymiany przewodów podziemnych w Polsce.
 • Najnowsze technologie bezwykopowe w Japonii.
 • Planowanie odnowy przewodów wodociągowych z zastosowaniem metody AHP
 • Analiza kosztów wykonania budowy i renowacji trzema metodami.
 • Oddziaływanie drgań wywołane tunelowaniem ochronnym.
 • Projekt i zastosowanie rury PE100 do nowej instalacji i rehabilitacji w technologii bezwykopowej- przewodnik online i narzędzie.
 • Wytyczne projektowania i budowy obiektów inżynierskich realizowanych w technologii No–Dig w infrastrukturze komunikacyjnej.
 • Wady i ograniczenia technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych.
 • Results of Testing the Strapdown Inertial Navigation System for Determination of the Spatial Position of Boreholes in Soil with Trenchless Building Underground Pipelines.

DOTYCHCZAS ZGŁOSZONE PREZENTACJE FIRMOWE:

 • Systemy rur kamionkowych przewiertowych, stosowanych w technologiach bezwykopowych – rozwiązania dla kolejnych pokoleń.
 • Zastosowanie technologii AARSLEFF na wybranych przykładach.
 • Kompletny program dla infrastruktury podziemnej z betonu i żelbetu.
 • Porównanie szybkości utwardzania rękawa parą oraz promieniami UV: Niezawodność i szybkość dzięki rozwiązaniom systemowym.
 • Perspektywa krakingu na rynku polskim na podstawie analizy stosowania technik w renowacji rurociągów, aspekty techniczne i ekonomiczne dla krakingu przy renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Możliwości realizacji przekroczeń w technologii Direct Pipe na podstawie wykonanych realizacji.
 • The importance of the robot design in small diameter pipes.

DOTYCHCZAS ZGŁOSZONE POKAZY ZEWNĘTRZNE:

 • Zastosowanie rur z żeliwa sferoidalnego w technologiach bezwykopowych.
 • Demonstracja pierwszej na świecie instalacji w kanale drenarskim rękawa żywicznego 3D utwardzanego lampami LED PAA F-Liner 3D LED DN100-150
 • Demonstracja pierwszej na świecie instalacji w kanale głównym rękawa żywicznego GRP utwardzanego lampami LED PAA G-Liner LED DN300.

AUTORZY REFERATÓW I PREZENTACJI:

Naszymi prelegentami są zarówno autorytety naukowe z polskich i zagranicznych uczelni technicznych, jak również przedstawiciele firm z branży. W trosce o najwyższy poziom oferowanej przez nas wiedzy do współpracy zapraszamy doświadczonych ekspertów, którzy podczas swoich prelekcji kładą nacisk na aktualność tematów, praktyczny wymiar przedstawianych informacji oraz możliwość szerokiej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

statuetka_podstr

Nagrody EXPERT

W trakcie konferencji zostaną wręczone statuetki EXPERT 2018 firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych.

arrow

konkurs_foto_pdstr

SPONSORZY

Prawa do strony www © NBI Media 2017. Wszelkie prawa do strony internetowej zastrzeżone. Projekt i tworzenie : serwisy internetowe - hauerpower.com na wordpress.
Strona internetowa używa plików cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.